fbpx

Universell utforming i fokus

En bilde av en persons hender som skriver på en laptop.

Universell utforming (UU) handler om at alle tjenester skal være tilgjengelig for alle. Det skal være rom for mangfold i befolkningen slik at alle kan delta på like vilkår. Dette er et krav som gjelder for både private og offentlige virksomheter. BOLT har tilegnet seg ekspertise i feltet og etterspørselen etter UU-tilrettelagte dokumenter har økt betydelig.

Det handler om både hørsel, syn, motorikk og kognisjon, men det er først og fremst synshemmede vi kan tilrettelegge for. Vi har produsert digitale rapporter, magasiner og andre trykksaker i en årrekke og vet hvordan dokumentene skal bygges opp og utformes for å tilfredsstille kravene. Det stilles en rekke krav til nettsteder og PDF-er som publiseres på nettet må også være universelt utformet.

Hva er en universelt utformet PDF-fil?

Det viktigste er å sørge for et godt grunnlagsdokument. Først og fremst så må innholdet være universelt utformet. Det vil si at tekstene må være enkle å forstå. Det gjelder for eksempel; riktig oppbygget innhold, gode titler og mellomtitler etc. Visuelt sett skal det være god typografi, gode fargekontraster og tiltalende design. Layout bør suppleres med bilder og illustrasjoner som gjør det enklere for leseren å oppfatte budskapet. Teknisk sett så må dokumentet være korrekt oppbygd og ha god struktur.

Personer med kraftig synshemming benytter en skjermleser som tolker den visuelle informasjonen. Derfor er det viktig at dokumentet er bygget opp riktig slik at innholdet blir presentert i riktig rekkefølge og det skilles mellom overskrifter, titler, lister og tabeller.

Vil du vite mer om universelt utformet PDF-er? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg.

«Ved å fokusere på universell utforming kan vi skape et innhold som alle kan dra nytte av. Dette anbefaler vi alle private og offentlige virksomheter å gjøre slik at alle tjenester blir tilgjengelig for alle.»
– Sissel Tangen, senior grafisk designer
Portrettbilde av en dame i en hvit genser

Vil du vite mer?