fbpx

Bærekraftsrapportering – et viktig samfunnsansvar

Bilde av en digital bærekraftsrapport til Scale AQ.

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle.

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle. Kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar er blitt strengere, mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne. I arbeidet med bærekraft er det viktig å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje. Ta en titt på bærekraftsrapporten vi har designet og utarbeidet for ScaleAQ. ScaleAQs bærekraftsrapport er en del av selskapets årsrapport.

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk som leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Rapporten er utarbeidet både som en integrert del av årsrapporten i tillegg til en separat rapport.

Bilde av en printet bærekraftsrapport til Scale AQ. Både forside og bakside.
Bilde av en printet bærekraftsrapport til Scale AQ.
Bilde av en digital bærekraftsrapport til Scale AQ.

Vil du vite mer?