fbpx

Digitalt magasin vs. print: Hva gir størst effekt?

Digitalt magasin for Ferd

Den digitale utviklingen har endret hvordan virksomheter kommuniserer og hvordan forbrukerne engasjerer seg. Vi i BOLT produserer både digitale og papirbaserte publikasjoner, og vi har våre synspunkter på sterke og svake sider ved begge – og på om det er hold i påstanden om at trykk er i ferd med å dø ut. 

Den gode papirfølelsen

Hva er de største fordelene med et magasin på papir? Mange vil svare papirfølelsen – lukten av trykksverte, å kjenne godt papir mot fingertuppene. Mange vil også si at det å lese et fysisk magasin er en form for avslapning. Det gir en pause fra skjermen man stirrer på store deler av dagen på jobb. 

Og akkurat som med en god bok, så vil mange ta vare på magasinet dersom det er visuelt tiltrekkende og innholdet engasjerer og er interessant.  Et godt magasin som ligger fremme en stund er dessuten en stadig påminnelse om seg selv. Derfor blir det gjerne tatt opp flere ganger, mens et digitalt magasin må oppsøkes mer aktivt.

Det sies også at det er lettere å forstå informasjon når den leveres på trykk. Ikke fordi informasjon på skjerm er vanskeligere å lese, men fordi tankene ikke så lett gir seg ut på vandring. Leseropplevelsen er uten forstyrrelser fra andre nyheter, videoer og distraherende popup-vinduer. Dette betyr at leserens fulle oppmerksomhet er rettet mot innholdet. Det skaper større engasjement og dypere forståelse. Derfor er det mer sannsynlig at budskapet når frem, at innholdet påvirker og blir husket. 

Et digitalt magasin gir nye muligheter

Men et digitalt magasin har også sine fordeler. Det er lett tilgjengelig og kan nå leserne hvor som helst og når som helst. Muligheten til å oppdatere innholdet etter utgivelse kan også være viktig.  I en digital løsning er potensialet for kreativ design og virkemiddelbruk er nær sagt ubegrenset – med muligheter som animasjon, video, film og musikk. Og lengden på innholdet ikke har andre begrensninger enn leserens interesse. 

Men ikke minst, det nettbaserte digitalmagasinet åpner for interaktivitet. Dette skaper engasjement hos leserne, og gjør det enkelt å dele innhold med andre. Lenker fra tekst og bilder gir direkte tilgang til kilder og supplerende stoff, og dermed for mange lesere en betydelig merverdi. Utgiver og redaksjon får på sin side bedre forståelse av hvordan leserne bruker magasinet, med nyttig statistikkverktøy som gir full innsikt hva som engasjerer, hva leserne søker etter, deler og zoomer inn på. Slik får man solid grunnlag for å bygge fremtidige utgaver rundt lesernes interesser, og dermed for å formidle viktige budskap mer effektivt og engasjerende. Digitale annonser vil også kunne skape engasjement hos leserne. Når innhold skapes rundt publikums interesser, er de mer engasjerte og mer tilbøyelige til å klikke på annonser fordelt over innholdet. Effektive reklame kan være salgsutløsende med mulighet for umiddelbar handling fra en interessert kjøper. Samtidig er det enkelt å bytte ut annonser hvis man lanserer en ny kampanje.

Digitalt vs. print? ja takk, begge deler

BOLT har ansvaret for redaksjonelt innhold, design og både grafisk og digital produksjon av blant annet Ferdmagasinet. Ferdmagasinet er industri- og investeringsselskapet Ferds konsernmagasin. Magasinet distribueres til medarbeidere, forretningsforbindelser, medier, samfunnsaktører og andre som er interessert i virksomheten i konsernet. Og Ferdmagasinet utgis i både trykt og nettbasert versjon fire ganger per år. Ferd vet at et kvalitetsprodukt på papir er et overbevisende medium som mange lesere vier mer tid og tar vare på, samtidig som selskapet også vil ha med seg fordelene ved den digitale utgaven.  

I likhet med Ferd er vi i BOLT overbevist om at det kan være mye å vinne på å la digital og papirbasert utgave av en publikasjon arbeide hånd i hånd. Man får med seg det beste fra begge, og en vanligvis relativt beskjeden merkostnad kan vise seg å være svært kostnadseffektiv pengebruk. 

Så digitalt vs. print? Vi i BOLT, vi sier ja takk, begge deler!

Vil du vite mer?