fbpx

Vi leverer grafisk design av magasin som skaper verdi for din virksomhet. Et design som er tilpasset målgruppen sikrer suksessfull mottagelse av magasinet. En god og riktig layout, sammen med gode bilder, er avgjørende for leseopplevelsen av bladet.

Grafisk design Ferdmagasinet cover

GRAFISK DESIGN AV MAGASINEt godt magasindesign leder leseren gjennom stoffet på en måte som gjør at det viktigste budskapet blir formidlet og oppleves som interessant. Det er de små detaljene som utgjør den store forskjellen. Riktig størrelse på tekst. Riktig plassering av tekst. Og riktig balanse i layout. Tittel, ingress og brødtekst er viktige elementer som vil tiltrekke leserens oppmerksomhet. I tillegg kan man bryte opp layout med sitater, utdrag, faktabokser og annet. Det handler om å fange leserens oppmerksomhet og friste dem til å lese mer. Bruk av bilder har mye å si. Gode bilder som jobber med tekst og layout på en riktig måte hjelper budskapet fram. Vår lange erfaring på dette området, samt kunnskap om et godt lesemønster, vil gi magasinene vi designer et fortrinn. En investering i et magasindesign av høy kvalitet vil lønne seg over tid.

Vi har ansvaret for grafisk design av mange magasiner, blant annet Ferdmagasinet. BOLT er ansvarlig for design, trykk og distribusjon – og i tillegger har vi redaktøransvaret. Design av digitalt magasin er levert av Design Container AS.

Grafisk design Ferdmagasinet
Grafisk design Ferdmagasinet
Grafisk design Ferdmagasinet
Grafisk design Ferdmagasinet

Vil du vite mer?