fbpx
Spillrapporten 2023. Årsrapporten for Norsk Filminstitutt og Virke.
Spillrapporten 2023
November 23, 2023

Norske Kvinners Sanitetsforening har gått sammen med flere bruker- og pasientorganisasjoner på kvinnehelsefeltet og dannet en allianse - Kvinnehelsealliansen!

Å utarbeide en profil, enten det er for en kommune, bedrift eller forening/allianse, innebærer å skape en helhetlig og konsistent identitet som kan kommunisere klart til målgruppen. Profilen fungerer som et ansikt utad og bidrar til å skape gjenkjennelse og tillit blant målgruppene. Den grafiske profilen som BOLT har designet spiller en sentral rolle i å formidle alliansens formål - et kollektivt samarbeid for å øke slagkraften og forbedre livskvalitet for pasienter og deres nærmeste.

Logoens design, fargevalg og andre visuelle elementer reflektere organisasjonens verdier og mål, og profilen bidrar til å styrke alliansens synlighet og gjøre den mer minneverdig for både eksisterende og potensielle støttespillere.

En tydelig profil, implementert gjennom riktig bruk av grafiske elementer, farger og skrifttyper, kan også hjelpe Kvinnehelsealliansen med å formidle alvoret og betydningen av deres arbeid for kvinnehelse. En enhetlig og gjennomtenkt visuell identitet gir også troverdighet, noe som er avgjørende når man søker støtte og samarbeid.

Logoen er Kvinnehelsealliansens viktigste signatur og den sterkeste merkevarebyggeren. Logoen vi har designet er profesjonell og tidløst. Fargen «signal-lilla» gjør at logoen skiller seg ut fra mengden. Lilla betraktes ofte som en innovativ, original og kreativ farge, og tilfører logoen positive energier som oppriktighet, visdom, autoritet, klarhet og respekt.

Utformingen på symbolet skal formidle organisasjonens verdier og misjon; fellesskap, inkludering, styrke og glede. Symbolet illustrerer positive mennesker og bokstaven "K" i en sirkulær figur. 

Logoen fungerer godt i ulike formater og størrelser. Den kan brukes på alt fra nettsider til visittkort, og dens konsistente bruk vil styrke merkevaren over tid.