fbpx

Hvorfor trenger du en profilmanual?

Profilmanual for G. Coward

Profilmanual, designmanual eller brand guidelines – kjært barn har mange navn. En profilmanual er et dokument som beskriver bedriftens grafiske elementer sammen med regler for hvordan de skal brukes.

En bedrifts visuelle identiteten skal leve på mange flater som trykk, web og kanskje flere profileringsartikler. En god identitet er sterk, tydelig og lett å kjenne igjen. Den speiler hvem du er, hva du gjør og hvor du er på vei. En god identitet vil gi et godt etterlatt inntrykk som oppleves profesjonelt både eksternt og internt. Et konsistent uttrykk gjør det enklere for omverdenen å huske og gjenkjenne selskapet ditt.

En sterk visuell identitet er svært viktig for å skille seg ut blant konkurrentene, men også for å være et visuelt bindeledd mellom merkevaren og forbrukerne. Da er det viktig at profilen blir brukt riktig – og det sørger profilmanualen for. Profilmanualen gjør det også enklere og mer tidsbesparende å utarbeide nytt materiell.

Øker bedriftens lønnsomhet

McKinsey, et av verdens største konsulentselskaper, rapporterer dette i deres studie “The Business Value of Design”  – Av 300 virksomheter på tvers av bransjer og land viste det seg at bedrifter som var ledende på design hadde en årlig vekst som var tre ganger så høy som gjennomsnittet i sin bransje. Over en femårsperiode leverte de beste virksomhetene en avkastning til aksjeeierne som var nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet.

Trenger du en profilmanual eller oppfrisking av din gamle profil? Ta kontakt med daglig leder cecilie@bolt.as for en hyggelig prat.

Eksempel på hva en profilmanual kan se ut og inneholde finner du her.

Vil du vite mer?