BOLT bistår mange selskaper med utarbeidelse av innkalling til generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling) og sørger for trykk, pakking og utsendelse i henhold til avtale.  

 
«Reglene om innkalling til generalforsamling skal bidra til å fjerne tvil om hva som kan behandles på den aktuelle generalforsamling, og hva slags vedtak som faktisk er truffet.»
 
Våren er tid for den årlige generalforsamlingen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Aksjelovene krever at den årlige generalforsamlingen (ordinær generalforsamling) skal avholdes innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. Innkallingen skal være en skriftlig henvendelse til samtlige aksjonærer med kjent adresse og sendes enten digitalt eller per post i henhold til aksjonærens ønske.
 
Plikten til å rette henvendelse til alle aksjonærer har sammenheng med at samtlige aksjonærer har en ubetinget rett til å være til stede på generalforsamlingen. BOLT sørger for at innkalling, møteseddel og fullmakt evt. andre vedlegg er i henhold til selskapets profil. Vi fletter dokumenter med aksjonærlisten og sørger for trykk, pakking og distribusjon i henhold til avtale.
 
Ekstraordinær generalforsamling innkalles og gjennomføres på samme måte som en ordinær generalforsamling.

 

 

Vil du vite mer? 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så ringer vi deg.