Bolt Communication er et kommunikasjonsbyrå som har en spennende kompetansemiks innen design og finansiell kommunikasjon. Når vi utvikler strategisk design, er designet virkemiddelet for å oppnå et bestemt mål. Vi har lang erfaring og tror på faglig dyktighet, fleksibilitet, høy servicegrad og nærhet til kunden. Vårt brede nettverk av fagfolk har kjernekompetanse fra forskjellige områder innenfor kommunikasjonsfaget som tekstproduksjon, illustrasjon, foto, trykk og webløsninger. 

«Vår tids stadig økende informasjonsflom stiller tilsvarende høye krav når det gjelder å skille seg ut i mengden. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å bistå våre kunder til å fremstå tydeligere og mer attraktive i sine markeder. Strategisk design blir derfor et stadig viktigere virke­middel for suksess, uavhengig av marked og valg av medie­kanaler.​​​​​​​»
STRATEGISK DESIGN. Når vi utvikler strategisk design, er designet virkemiddelet for å oppnå et bestemt mål. Vi jobber med kommunikasjonsløsninger for både digitale og trykte medier. Dette kan omfatte identitetsdesign (utvikling av navn, logo og grafisk profil), redaksjonell design/layout for magasiner og formgivning av andre trykksaker (som for eksempel årsrapporter, brosjyrer og annet informasjonsmateriell).
 
Vi har vi lang erfaring med design for digitale medier, fra store portaler til enkle hjemmesider for små og mellomstore bedrifter. Vi legger stor vekt på å tilpasse innhold, design og brukervennlighet til målgruppen og er opptatt av nettstedets synlighet og brukerens opplevelse. Vi utvikler også interaktive PDF-filer (iPDF) som brukes stadig oftere som navigerbare rapporter og presentasjoner for web og nettbrett. Les mer om strategisk design og design av firmaidentitet
 
FINANSIELL KOMMUNIKASJONFinansmarkedet forventer relevant og oppdatert informasjon fra selskapene. Vi tilbyr råd til våre kunder om hvordan de skal kommunisere med aksjonærer, analytikere, investorer og andre interessenter.
 
Vi har lang erfaring med utarbeidelse av årsrapporter, kvartals­rapporter og prospekter og tilbyr bistand fra A til Å med alt arbeid relatert til rådgivning, innholdsproduksjon, grafisk design, trykk og distribusjon. Vi bistår også kunder med innkalling til generalforsamling og annen aksjonærinformasjon. Les mer om finansiell kommunikasjon
 
RÅDGIVNINGVår viktigste oppgave er å bidra til våre kunders verdiskaping. Dette innebærer utvikling av en strategisk plan for hvordan virksomheten bør bruke informasjon og kommunikasjon for å nå sine mål.
 
Vi gir også råd om hvordan man kan forflytte seg fra dagens kommunikasjonsplattform til en ønsket fremtidig plattform.
 

Vil du vite mer? 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så ringer vi deg.