Trenger du hjelp med design av logo eller vurderer du å få utarbeidet en ny grafisk profil? En god logo er med på å bygge en sterk merkevare. BOLT har lang erfaring og tilbyr deg faglig dyktighet, fleksibilitet og høy servicegrad.

Design av logo for Advasia presentert på beige bakgrunn

DESIGN AV LOGO. Logoen er bedriftens ansikt utad. Den er kjennemerket til bedriften din og den skal representere bedriftens verdier, visjon, historie, personlighet, og strategi. Det kan derfor være lurt å ha gjort seg noen tanker rundt dette før du kontakter oss. På den måten er du med på å sikre at resultatet representerer din bedrift på best måte. Du skal leve i mange år med logoen din. Derfor er det viktig at den forteller den rette historien, en historie du kan være stolt av.

FORMÅLET MED LOGOEN. Logoen er det første og viktigste visuelle elementet til din bedrift eller merkevare. En logo fungerer som et visuelt symbol for bedriften din. Kundene dine kjenner deg igjen via logoen din. En logo skal fungere optimalt på både trykte og digitale flater. Den brukes som en rød tråd gjennom all kommunikasjon. Uavhengig om du har en liten eller stor bedrift er viktigheten av å få utarbeidet en god logo den samme. Logoen skaper en identitet, gjenkjennelse og de riktige assosiasjoner mellom din bedrift bedrift og dine kunder. Den skal være lett å huske samtidig som den kommuniserer bedriftens tjenester, verdier og kultur. 

ERFARING. BOLT har lang erfaring med logodesign og har en rekke vellykkede prosjekter å vise til. Blant annet er BOLT ansvarlig for logoen og den grafiske profilen til Advansia et ledende selskap innenfor prosjekt- og byggeledelse i Norge.
 
Grafisk profil for Advansia presentert på rull med arkitekttegning
Grafisk profil for Advansia presentert på skjerm i kontorfellesskap
Grafisk profil for Advansia presentert på brevark, konvolutt og visittkort
Grafisk profil for Advansia presentert på brevark, konvolutt, visittkort, papirrull, notatblokk og penner

Vil du vite mer?