Trenger du hjelp med design av årsrapport eller vurderer du å utarbeide en integrert rapport? BOLT har lang erfaring med finansiell kommunikasjon og bistår deg med rådgivning, innholdsproduksjon og design.

Hydro årsrapport 2021

DESIGN AV ÅRSRAPPORT. Årsrapporter kommer i mange formater, alt fra enkle rapporter utarbeidet i Word til flotte, konseptuelle publikasjoner. Ønsker du en årsrapport som er godt gjennomarbeidet og som skal profilere selskapet er det viktig å tenke idé og konsept fra starten av. Det er viktig er å gjøre årsrapporten leservennlig og innbydende. Man kan bruke redaksjonelle virkemidler som gode overskrifter, mellomtitler, ingresser, faktabokser, foto, illustrasjoner og infografikk. Infografikk er et effektivt verktøy for å kommunisere kompliserte fakta og sammenhenger, og det bidrar til å gjøre et vanskelig budskap lettere å forstå.

FORMÅLET MED ÅRSRAPPORT. Å forstå formålet med årsrapporten kan hjelpe deg med å sikre at rapporten inneholder relevant informasjon for selskapet ditt. Hvem er mottaker av årsrapporten og hva ønsker du å formidle? Som med alle kommunikasjonstiltak er det viktig å ha en målgruppe for øyet når man utformer både innhold og visuelt uttrykk.

INNHOLD. Kravene til årsberetning følger av både aksjeloven og regnskapsloven. Alle aksjeselskaper i Norge er regnskapspliktige. Et foretak som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap som består av finansiell kapital og fysiske eiendeler (resultat, balanse og noter). Større foretak må også utarbeide en årsberetning og rapportere på hvordan de jobber med miljø, klima og samfunnsansvar. En integrert rapport vil gi innsikt i forvaltningen av andre kapitalområder som er vesentlige for måloppnåelsen.

International Integrated Reporting Councils (IIRC) eksemplifiserer slike kapitalområder som:

  • Intellektuell kapital: eksisterende patenter og rettigheter, merkevaren, evne til innovasjon og tilpasningsdyktighet
  • Menneskelig kapital: kunnskap og evner blant ansatte i selskapet og deres evne til samarbeid og ledelse
  • Relasjonskapital: relasjoner med betydning for forretningsmodellen som eksempelvis støtte fra myndigheter inkludert lisenser og subsidier, og forholdet til interessenter som kunder, investorer, lokalsamfunnet og leverandørerer
  • Naturkapital: naturressurser med betydning for forretningsmodellen som drivstoff, vann, energi og råmaterialer

Les mer om Integrated Reporting.

PRODUKSJON. Selv om antall årsrapporter som trykkes har gått betydelig ned de siste årene er det fortsatt mange som ønsker å få trykket noen årsrapporter for å bruke dette som et utvidet «visittkort» for virksomheten. Mange bedrifter lager derfor både en trykket årsrapport samtidig som de legger hele eller deler av årsrapporten ut på nett. Den digitale løsningen kan være alt fra en enkel PDF eller interaktiv PDF til et eget nettsted for årsrapporten.

Vi i BOLT har over 20 års erfaring med utforming og design av årsrapporter, fra store børsnoterte selskaper til mindre foretak. Vår kompetanse innen både finansiell kommunikasjon og design av årsrapporter skal komme deg til gode! Vi har ansvaret for design av mange av de største børsnoterte selskapene i landet. Blant annet Hydro, Crayon, SATS og Olav Thon Eiendomsselskap.

Sidevisning av Hydro årsrapport 2021
Hydro årsrapport 2021
Hydro årsrapport 2021, printet versjon
Hydro årsrapport 2021, printet versjon

Vil du vite mer?