Utarbeidelse av årsrapport kan være en krevende prosess. Vi i Bolt Communication har bred og lang erfaring innen både finansiell kommunikasjon og grafisk design. Vi kan bistå dere i hele prosessen – fra rådgivning, innholdsproduksjon og design til produksjon og distribusjon enten det er en trykket rapport eller en digital løsning. 

«Vi leverer rapporter til alt fra store børsnoterte selskaper til mindre foretak. Vår erfaring og kunnskap med finansiell kommunikasjon skal komme dere til gode!»
 
Cecilie Schøyen, daglig leder
MOTTAKER OG FORMÅL. Hvem er mottaker av årsrapporten? Som med alle kommunikasjonstiltak er det viktig å ha en målgruppe for øyet når man utformer både innhold og visuelt uttrykk. Hva skal oppnås med rapporten. Eiere og ansatte. Skape tilhørighet for ansatte.
 
INNHOLD. Kravene til årsberetning følger av både aksjeloven og regnskapsloven. Alle aksjeselskaper i Norge er regnskapspliktige. Et foretak som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Større foretak må også utarbeide en årsberetning og rapportere på hvordan de jobber med miljø, klima og samfunnsansvar. En årsrapport inneholder informasjon om bedriftens økonomiske situasjon og utvikling, om hvilke mål som er oppfylt i løpet av året som har gått og eventuelle viktige hendelser gjennom året. I tillegg kan rapporten også inneholde statistikker, bedriftens strategier og mål for fremtiden, artikler, intervjuer og så videre.
 
Her anbefaler vi våre kunder å bruke redaksjonelle virkemidler som gode overskrifter og mellomtitler, ingresser, faktabokser, foto, illustrasjoner, infografikk for å gjøre årsrapporten mer leservennlig og innbydende. Infografikk er for øvrig et effektivt visuelt verktøy for å kommunisere kompliserte fakta og sammenhenger. Infografikk skal bidra til å gjøre vanskelig budskap lettere å forstå for mottakeren og er noe vi i Bolt Communication anvender ofte i årsrapporter. 
 

UTFORMING OG PRODUKSJON. Ønsker dere en årsrapport som er godt gjennomarbeidet og som skal profilere selskapet er det viktig å tenke idé og konsept fra starten av. Det er også mulig å lage et design man kan gjenbruke år etter år. Valget er deres. Det som imidlertid er viktig er å gjøre årsrapporten leservennlig. Her anbefaler vi å bruke redaksjonelle virkemidler som gode overskrifter og mellomtitler, ingresser, faktabokser, foto, illustrasjoner, infografikk osv for å gjøre årsrapporten mer leservennlig og innbydende. Infografikk er for øvrig et effektivt visuelt verktøy for å kommunisere kompliserte fakta og sammenhenger. Infografikk skal bidra til å gjøre vanskelig budskap lettere å forstå for mottakeren og er noe vi i Bolt Communication anvender ofte i årsrapporter. 

Selv om antall årsrapporter som trykkes har gått betydelig ned de siste årene er det fortsatt mange som ønsker å trykke noen årsrapporter å bruke dette som et utvidet «visittkort» for virksomheten. Mange virksomheter lager derfor både en trykket årsrapport samtidig som de legger hele eller deler av årsrapporten ut på nett. Den digitale løsningen kan være alt fra en enkel PDF eller interaktiv PDF til et eget nettsted for årsrapporten.

 

Vil du vite mer? 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så ringer vi deg.